„I znów jestem w Płocku…” Wydarzenie artystyczne z udziałem znanych płocczan oraz podsumowanie Roku Broniewskiego w Płocku