Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 pod znakiem …. Władysława Broniewskiego

19 października 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku obchodziła 50-lecie swojego powstania. Z tej okazji miała miejsce bardzo podniosła uroczystość, której integralną częścią był spektakl słowno-muzyczny obrazujący półwiecze placówki. W spektaklu nie mogło zabraknąć poezji Władysława Broniewskiego – patrona szkoły, którego w roku 2012 wspominamy w sposób szczególny. Wiersze poety brawurowo wyrecytowali uczniowie szkoły, kładąc nacisk przede wszystkim na to, co było zawsze najbliższe sercu Broniewskiego – na Płock, Wisłę, na całe niezwykłe piękno mazowieckiego krajobrazu.