Obchody Roku Władysława Broniewskiego w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Płocku

Uchwałą Rady Miasta Płocka ,rok 2012 ogłoszono Rokiem Władysława Broniewskiego . Rada Pedagogiczna  Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku postanowiła włączyć się w obchody. Zaplanowano i zrealizowano następujące imprezy :

Ogólnoszkolny konkurs plastyczny- ilustracje do fragmentu wiersza Władysława Broniewskiego „Mazowsze”.

Celem konkursu było: integrowanie i komunikowanie się poza grupą poprzez uczestnictwo w konkursie plastycznym, nawiązywanie przyjacielskich kontaktów z innymi dziećmi

- popularyzacja twórczości Władysława Broniewskiego;

- zachęcanie do samodzielnego czytania poezji;

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i prezentacja możliwości twórczych dzieci.

Konkurs adresowany był do uczniów klas I –III Szkół Podstawowych. Samodzielnie wykonane prace plastyczne należało składać do 30. 03. 2012 r. Dnia 12. 04 2012r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace  plastyczne. Na konkurs nadesłano prace z płockich szkół podstawowych. W konkursie wzięli  udział  uczniowie klas I – III. Poza konkursem dodatkowo dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 34 również wykonały prace plastyczne.

Powołano komisję w skład której weszli:

Anna Liśkiewicz – główny instruktor do spraw plastyki POKiS – przewodnicząca

Danuta Komosa – dyrektor MP nr 34

Maria Białaszek – nauczyciel

Anna Fabiszewska – nauczyciel

Komisja oceniła nadesłane prace oraz przyznała nagrody i wyróżnienia. Sporządzono protokół z posiedzenia komisji.

Miedzyprzedszkolny Przegląd Recytacji „Broniewski Dzieciom” to drugi etap obchodów Roku Broniewskiego w MP nr 34 .

Celem przeglądu było: twórcze inscenizowanie krótkich form literackich;

- popularyzacja twórczości Władysława Broniewskiego wśród najmłodszych;

- wzbogacanie ekspresji wypowiedzi;

- integrowanie się poza grupą, nawiązywanie przyjacielskich kontaktów z dziećmi z innych przedszkoli;

Przegląd odbył się 26. 04. 2012r. w Miejskim Przedszkolu Nr 34. Do udziału w przeglądzie zaproszono dzieci z Miejskich Przedszkoli nr 1, 9, 25, 29, 33, 34.

Razem z zaproszeniem do udziału w konkursie uczestnicy otrzymali wybór wierszy Władysława Broniewskiego z którego mogli skorzystać. Na uroczystość zostali zaproszeni również laureaci konkursu plastycznego, którym wręczono nagrody i dyplomy. Uczestnicy przeglądu recytacji otrzymali również upominki, podziękowania i dyplomy. Oprawę artystyczną uroczystości przygotowały dzieci z MP 34. Podsumowaniem obchodów Roku Władysława Broniewskiego w Miejskim Przedszkolu nr 34 będą wystawy prac plastycznych. Zaplanowano wystawę pokonkursową w Domu Broniewskiego, Galerii Wisła, Książnicy Płockiej.

Maria Białaszek