Spotkanie instruktorów Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Spotkanie instruktorów Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego – inauguracja obchodów Roku Władysława Broniewskiego w Płocku i 100-lecia Harcerstwa Płockiego