Koordynatorem obchodów Roku Władysława Broniewskiego w Płocku jest Książnica Płocka

Zachęcamy do aktywnego udziału w obchodach Roku Władysława Broniewskiego. Na stronie zamieścimy informacje o wydarzeniach wpisujących się w ten rok, zdjęcia oraz relacje z tego,
co już się dokonało.

Czekamy na propozycje i pomysły.

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
ul. T. Kościuszki 6
09-402 Płock
tel. 24 262 86 17
faks 24 262 31 17
e-mail: bibl@bibl.plock.pl